EU - Engels EUR
Your shopping cart ×
You have no items in your shopping cart.
×

Sort By Shopping Options

Women's backpacking rucksacks × 45 Item(s)

  Category

  Category

  ← Back
   1. Women's 40L rucksacks (10)
   2. Women's 50L rucksacks (11)
   3. Women's 60L rucksacks (17)
   4. Women's 70L rucksacks (5)
   5. Women's 80L rucksacks (2)
  Brand

  Brand

  ← Back
  1. Bach (3)
  2. Deuter (2)
  3. Fjallraven (2)
  4. Gregory (5)
  5. Lowe Alpine (11)
  6. Osprey (19)
  7. RAB (2)
  8. The North Face (1)
  Backpack weight

  Backpack weight

  ← Back
  1. 0,75 - 1,00 kg (1)
  2. 1,00 - 1,50 kg (5)
  3. 1,50 - 2,00 kg (10)
  4. 2,00 - 2,50 kg (12)
  5. 2,50 - 3,00 kg (3)
  6. 3,00 - 3,50 kg (2)
  Content

  Content

  ← Back
  1. 30 - 40 L (1)
  2. 40 - 50 L (8)
  3. 50 - 60 L (9)
  4. 60 - 70 L (13)
  5. > 70 L (2)
  Back length

  Back length

  ← Back
  1. 35cm
   64cm
   35 -  64
  2.  
  3. -
  Price

  Price

  ← Back
  1. 154
   400
  2.  
  3. -

  Women's backpacking rucksacks

  The backpacks  for women are tailored to the female anatomy. The shoulder straps are slightly closer together at the shoulder insert and the hip strap is shaped to perfectly enclose the female hip. The 40 and 50 litre women's packs are for minimal packing. The 60 and 70 litres for trips with (full) camping equipment and 80 litre volumes for heavy pulling.

  This text is automatically translated

  De backpacks  voor dames zijn afgestemd op de vrouwelijke anatomie. De schouderbanden staan bij de schouder-inzet iets dichter bij elkaar en de heupband is gevormd om perfect de vrouwelijk heup te omsluiten. De 40 en 50 liter damespacks zijn voor minimale bepakking. De 60 en 70 liter voor tochten met (volle) kampeeruitrusting en 80 liter volumes voor zware treks.

  This text is automatically translated
  Read more

  Set Descending Direction

  Set Descending Direction

  Buy a ladies backpack

  In a women's backpack, not only are the shoulder straps and hip strap shaped according to the female anatomy, but the dimensions have also been adjusted. Each bacpack must fit snugly on the back for which it is intended. This means that you adjust the back of the backpack to your own back length. Your back length is roughly the distance from the center of your hip bone to the top of your shoulders. The carrying systems of a backpack are therefore adjustable. 

  Backpack with sizes or fully adjustable

  Backpack brands have different ideas about the adjustability of backpacks. Some brands work with sizes and a fine adjustment. Others have one size per model and an adjustment system with a large range so that you can adjust the back over a large length to the back length.

  What content do you need

  How big should your backpack be? The content of your backpack depends on what you want to take with you on your trips. If you are not going to bring a tent and mat, volumes of up to 60-65 litres are often sufficient. Do you know that you can do well with minimal amounts of clothing? Then 50 to 60 litres can also be sure enough. If you do set off with a tent and (lightweight) camping equipment, larger volumes of 65-75 litres will appear. Nowadays you can opt for sleeping bags, mats and tents that are really very light and compact. If you keep everything as compact as possible, you can even get out of the way with a tent and camping equipment with 65 litres. And with all backpacks, you often have a liter or 10 overcapacity by extending your backpack upwards. If you go out in winter (extra clothing!) or if you have to bring food with you for a longer period of time, the 80 plus volumes come into view.

  What type of backpack do you choose?

  If you're super light, a lightweight backpack can reduce the total weight you carry on your back. Bear in mind that lightweight packs also have lighter carrying systems. A pack of 12-14 kilos can go well with a lightweight bacpack. Backpacking packs are the globetrotters' backpacks: for adventurous holidays where you travel to the end of the world, but not every day your backpack. The carrying systems are fine, but a trekking backpack has a higher quality carrying system. If you travel heavily packed (more than 20 kilos), you will benefit from the heavier padding of the shoulder straps and hip strap of the heavy trekking backpacks. With the heavy-duty backpacks you can carry heavy loads most comfortably, they are heavier backpacks.

  This text is automatically translated

  Een dames backpack kopen

  Bij een dames backpack zijn niet alleen de schouderbanden en heupband gevormd naar de vrouwelijke anatomie, ook de maatvoering is aangepast. Elke bacpack moet goed passen op de rug waar hij voor bestemd is. Dat betekent dat je het rugpand van de rugzak afstelt op je eigen ruglengte. Je ruglengte is grofweg de afstand van het midden van je heupbot tot aan de bovenzijde van je schouders. De draagsystemen van een rugzak zijn daarom verstelbaar. 

  Backpack met maten of volledig instelbaar

  Rugzakmerken hebben verschillende ideeën over de verstelbaarheid van backpacks. Sommige merken werken met maten en daarbij een fijnafstelling. Andere hebben één maat per model en een verstelsysteem met een groot bereik zodat je het rugpand over een grote lengte kan aanpassen aan de ruglengte.

  Welke inhoud heb je nodig

  Hoe groot moet je backpack zijn? De inhoud van je rugzak hangt af van wat je mee wil gaan nemen op je trips. Ga je geen tent en matje meenemen, dan volstaan vaak volumes tot 60-65 liter. Weet je van jezelf dat je prima met minimale hoeveelheden kleding toe kan? Dan kan 50 tot 60 liter ook zeker genoeg zijn. Ga je wel met tent en (lichtgewicht) kampeeruitrusting op pad, dan komen grotere volumes van 65-75 liter in beeld. Tegenwoordig kan je kiezen voor slaapzakken, matjes en tenten die echt heel licht en compact zijn. Als je alles maximaal compact houdt, kan je zelfs met tent en kampeeruitrusting met 65 liter uit de voeten. En bij alle backpacks heb je vaak nog een liter of 10 overcapaciteit door je rugzak naar boven te uit te bouwen. Ga je in de winter op pad (extra kleding!) of moet je voor een langere periode voedsel meenemen, dan komen de 80 plus volumes in beeld.

  Welk type backpack kies je

  Ga je superlicht op pad, dan kan een lichtgewicht rugzak het totale gewicht dat je op je rug meeneemt nog lager maken. Bedenk wel dat lichte packs ook lichtere draagsystemen hebben. Een bepakking van 12-14 kilo kan goed samengaan met een lichtgewicht bacpack. Backpacking packs zijn de globetrotters rugzakken: voor avontuurlijke vakanties waar je naar het eind van de wereld reist, maar niet elke dag de hele dag je rugzak op hebt. De draagsystemen zijn prima, maar een trekking rugzak heeft een hoogwaardiger draagsysteem. Als je zwaar bepakt onderweg gaat (meer dan 20 kilo) dan heb je profijt van de zwaardere polstering van de schouderbanden en heupband van de zware trekking rugzakken. Met de backpacks voor zware trekkings draag je zware lasten het meest comfortabel, het zijn wel zwaardere rugzakken.

  This text is automatically translated